Luận anh hùng – PHẠM NGŨ LÃO

"Múa giáo non sông trải mấy thuBa quân khí mạnh nuốt trôi trâuCông danh nam tử còn vương nợLuống thẹn tai nghe...

THỦY HỬ | Võ Tòng anh hùng luận

1. HẢO HÁN VÕ TÒNG Thủy hử kể về các anh hùng hảo hán sử dụng vũ khí đôi,...

Tam Quốc diễn nghĩa | Quan Vũ anh hùng luận

Quan Vũ (160-219), tự Vân Trường, là người ở Vận Thành, Sơn Tây ngày nay. Ông là danh tướng cuối thời Đông...

Trần Thủ Độ – Công & Tội

Trong việc đánh giá các nhân vật lịch sử, thường có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà thật sự không...

THỦY HỬ | Lâm Xung anh hùng luận

林沖 tên Lâm Xung có hai chữ: Lâm (林) và Xung (沖). Lâm có nghĩa là “rừng”, còn Xung có hai nghĩa:...

Thủy Hử | Tống Giang vs. Lưu Bị

Tống Giang là đầu lĩnh Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử, Lưu Bị là nhân vật sớm hơn, Hán Chiêu Liệt...

THỦY HỬ | Con người thật của Tống Giang

Thủy Hử Truyện là tác phẩm của nhà văn Thi Nại Am đời nhà Minh. Hồi mới mười mấy tuổi, tôi mê...

Tư Mã Ý giả bệnh bắt Tào Sàng

“Tam Quốc tận quy ư Tư Mã Ý (Tam Quốc cuối cùng thu vào tay Tư Mã Ý). Một sự kiện lịch...

THỦY HỬ | Ngô Dụng – quân sư đại tài hay...

Trong tiểu thuyết kinh điển Thủy Hử của Thi Nại Am đã khắc họa 108 những tay hảo hán chọc trời khuấy...

Dương Tu thật đáng chết!

Trong thời kỳ tam quốc, Dương Tu là một trong những quân sư đại tài của Tào Tháo, ông là một người...

Popular articles