Thân em làm lẽ chẳng hề,
Có như chính thất mà lê giữa giường.
Tối tối chị giữ mất buồng,
Chị cho mảnh chiếu nằm suông chuồng bò.

Mong chồng chồng chẳng xuống cho,
Đến khi chồng xuống gà o o gáy dồn.
Cha mẹ con gà kia sao mày vội gáy dồn,
Mày làm cho ta mất vía mất hồn vì nỗi chồng con.

Ca dao Việt Nam

“Ước gì em xẻ làm hai
Nửa lấy anh chài, nửa lấy anh buôn
Lấy chài ăn cá ăn tôm
Lấy buôn bạc chất đầy hòm đầy kho”

Con gái mười bảy mười ba
Đêm nằm với mẹ khóc la đòi chồng
Mẹ giận mẹ phát ngang hông:
“Không nằm mà ngủ, chồng chồng chi mi! (Ca dao Việt Nam)

“Mẹ em tham thúng xôi rền
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.
Em đã bảo mẹ rằng đừng
Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.” (Ca dao VN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here