vua_quangtrung
Hiện nay sử nước ta đang sai một cách hệ trọng mà ko thể giải thích làm sao cho có tính thuyết phục về trận đại phá quân Thanh nên có nhiều nhà sử học vẫn hoài nghi về giai đoạn lịch sử này 
Xin trình bầy một số tình tiết lịch sử dưới đây được trích lục từ cuốn “chuyện nhà La Sơn phu tử” để khẳng định rằng không có cuộc tiến công thần tốc đại phá quân Thanh mà chỉ có cuộc tiến công bất ngờ vào cuối năm 1788 và đầu năm 1789 (mậu thân – kỷ dậu)
Cuối năm mậu thân Vua Quang Trung tiến quân ra bắc, đến Nghi Xuân Hà Tĩnh thì dừng lại để liên lạc với cụ Nguyễn Thiếp (La Sơn Phu Tử) rồi cùng nhau bày kế đánh giặc.
Rất hân hạnh vì gia đình cụ Nguyễn Thiếp tại Hà Đông và Hà Tĩnh đều được vua Quang Trung cải trang ghé thăm nhưng đáng chú ý nhất là nhà vua đã ra Bắc mấy lần để tìm hiểu rõ đường đi nước bước cho binh sĩ rồi thấy chắc thắng mới đánh chứ không phải là tiến quân không có chủ bị từ trước mà cứ đi đến đâu tuyển thêm quân tới đó, không rõ nhiều ít, vừa tiến vừa đánh ra tận Thăng Long như sử ngay nay từng viết.
Cụ Nguyễn thiếp (1723-1804) sinh ra tại Vân Lôi ấp, Thắng Lãm Trang, Đại Lôi Tổng (tức thuộc Văn Nội, Phường Phú Lương, Hà Đông, HN ngày nay)
Sơ lược về tiểu sử của Nguyễn Thiếp: Dòng họ Nguyễn ở Hà Đông có nhiều người làm quan thời vua Lê chúa Trịnh nên vua sợ thanh thế và cấm con cháu họ này tham gia thi cử nên Nguyễn Thiếp phải vào Hà tĩnh với chú ruột là Nguyễn Quang Hành đang làm quan trong đó, với mục đích thay đổi xuất thân để dễ bề tham gia ứng thí, được chú ruột Nguyễn Quang Hành hậu thuẫn với lý trưởng làng La Sơn hiến kế rằng : muốn danh chính ngôn thuận là người của địa phương thì trước tiên phải lấy vợ tại làng này mới được, trong khi đó ngoài Hà Đông Nguyễn Thiếp đã có 1 vợ và 2 con rồi, kết quả là vợ lẽ tại Hà Tĩnh đã sinh dc 2 người con trai cùng với 2 người con trai của vợ cả ngoài Hà Đông là tổng được 4 người con nên về sau khi đánh xong quân Thanh thì vua Quang trung phong cho 5 cha con nhà La sơn Phu tử là “ ngũ hổ bình Thanh đại đô đốc” ngày nay các ngài dc thờ tại dưới gậm điện ban thờ mẫu của các chùa miền Bắc với 5 ông hổ tượng trưng. Hơn thế có 2 ngôi chùa ngoài Bắc có tượng thờ Nguyễn Thiếp bên cạnh vua Quang Trung đó là Chùa Bộc và chùa Trăm gian
La Sơn phu tử vốn con nhà dòng dõi kế thừa cơ nghiệp củ cha (Nguyễn Quang Nhiệm) là đường thượng nguyên trưởng đại diện đứng đầu trăm họ (hội đồng tộc biểu)
Nguyễn Thiếp được mật thư và thân hành bằng con đường ngắn nhất từ Hà Đông vào chùa Hương rồi qua Ninh Bình, Thanh Hóa.. tiếp đến Hà Tĩnh để gặp Vua Quang Trung Nguyễn Huệ bàn kế phá địch.

 

Sau khi nghe kế sách của Nguyễn Thiếp xong vua Quang Trung vui mừng khôn xiết, chọn giờ lành khao binh tướng nói rằng. Trời đã giúp ta chỉ nội nhật trong 7 ngày sẽ dẹp tan quân giặc. Bắt đầu từ ngày 30 tết tiếp tục tiến quân và hẹn La Sơn Phu tử mồng 7 ăn tết tại Thăng Long.

Dùng ít địch nhiều, đánh vào chỗ bất ngờ của địch không đề phòng.

Nguyễn Thiếp con cháu của các vị bao đời quốc công quốc phụ, được vua giao trọng trách, bách họ nghe theo, cụ giỏi chiêm tinh, hiểu vận dụng thái ất để đánh giặc, khi nói ra là đều có tín nhiệm, lần này được trăm họ tin tưởng , chiêu binh mãi mã nhưng phải để cho binh lính đóng giả làm dân thường… khi tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị cầm đầu dẫn hơn 28 vạn đại binh phương bắc sang, do thủy thổ khác biệt cộng với hành quân mệt mỏi, đến được Thăng Long lại không bị mai phục rất lấy làm hả hê vui mừng. Khi đó do mưu kế của Nguyễn Thiếp nên muôn dân cung phụng cho quân địch ăn uống no say, Tôn Sĩ Nghị thấy năm bẩy bữa không có thuốc độc tưởng rằng người nam họ quy thuận mình thật, lấy được thành không bằng lấy được lòng dân, mà nay sức lực binh lính của chúng ai cũng hồi phục nên Quang Trung quá sợ hãi chưa dám tiến đánh, rụt cổ trú tại Nghi Xuân Hà Tĩnh.

Các bô lão nói với tướng giặc là, dân tôi chịu cảnh đầu rơi máu chảy hơn hai chục năm trời do vua chúa trong nội phủ chém giết lẫn nhau, trâu bò đánh nhau thì duồi muỗi chết, dân chúng tôi chả sung sướng gì. Nay chỉ muốn được yên bình không muốn đánh nhau, nếu tướng quân không chém giết thì dân chúng tôi theo mà cung phụng tướng quân suốt đời. Tết Kỷ dậu sắp đến dân chúng tôi chỉ muốn được đi lại tự do, ăn tết vui vẻ. Rất mong tướng quân chấp thuận.

Tôn Sĩ Nghị thấy thế không sinh nghi ai ngờ người nam binh lính đã đầy ắp hết cả kinh thành, chuẩn bị hết vũ khí để đánh vào chỗ không đề phòng của giặc. Tôn Sĩ Nghị Cho rằng quân chủ lực của người nam do Quang Trung chỉ huy, nhất cử nhất động của Quang Trung Tôn Sĩ Nghị đều có mật thám tiên phong cấp báo hàng ngày. Thằng họ Tôn nó dự định ăn tết xong sẽ xử lý Quang Trung, ai ngờ trong một đêm no say ly bì thì cố tỉnh dậy thấy lửa cháy khắp mà không biết nguyên nhân tại sao, Tôn Sĩ Nghị gọi các tướng vào hỏi, tại sao Quang Trung đánh ra đây nhanh như vậy được.
Các tướng tâu trận ta đã vỡ, chúng ta phải chạy ngay ko còn thì giờ nữa.

Ai ngờ được binh lính người nam đã có sẵn tại kinh thành đóng giả làm dân thường, thuyền bè vũ khí… đã đầy ắp sông hồng và sông đáy. Đánh cho địch không kịp trở tay, 28 vạn quân mà thua chỉ có khoảng 6 vạn. Vua Quang Trung chỉ làm kế nghi binh tiến quân ra bắc nên Tôn Sĩ Nghị nhắm vào mục tiêu đó mà không đề phòng những chuyện ở sát nách. Thực ra quân chủ lực của người nam đã có sẵn và đồn trú tại chùa hương tích Hà Tây cũ, khi tiến quân ra đánh quân Thanh sẽ rất gần. Nguyễn Thiếp cũng trú ẩn tại chùa Hương cùng các vị chủ chốt ở đây để bàn mưu đánh giặc.

Đúng chỉ có mấy ngày là giặc tan, lời hứa vua Quang Trung chỉ việc ra ăn tết mà không phải tốn kém mô hôi công sức. Lấy làm vô cùng tôn trọng Nguyễn Thiếp. Sau khi đại thắng quân Thanh xong vua phong cho cha con Nguyễn Thiếp là ngũ hổ bình thanh đại đô đốc
Nguyễn thiếp có 5 người con trai, 2 người con của vợ cả là Đô đốc Long, đô đốc Hổ sinh sống tại Hà Đông , vợ lẽ ở tận La Sơn Hà tĩnh sinh ra đô đốc Thuyết và đô đốc Lộc. Nói về Ngô thì Nhậm chỉ đi theo Quang trung ra Bắc , bụng dạ hẹp hòi đố kỵ ai có công hơn mình, thấy thế ghen ghét dắp tâm tìm cơ hội hãm hại gia đình cụ La Sơn Nguyễn Thiếp. Có một lần vua Quang Trung hồ đồ nghe theo Ngô Thì Nhậm đốt sách chữ hán, chuyển sang chữ nôm. Nguyễn Thiếp thấy thế sai các Đô đốc đep thư cấp báo ngừng việc đốt sách. Do tính khẩn cấp, các đô đốc không đep theo nhiều quân lính, Ngô Thì Nhậm nhân cớ này giết hết ném vào biển lửa rồi báo lại với Quang Trung là vì cứu sách nên 4 đô đốc đã hi sinh.

Giải thích sự tranh cãi của các giáo sư sử học ngày nay về lại lịch cụ Nguyễn Thiếp:
Bố cụ Nguyễn Thiếp tên là Nguyễn Quang Nhiệm triều đình phong là quốc công, chú ruột tên là Nguyễn Quang Hành làm quan trong Hà Tĩnh, gia đình họ Nguyễn có nhiều người làm quan trong triều đình hơn nữa lại là dòng trưởng trăm họ (đường thượng nguyên trưởng ) đứng đầu bô lão trăm họ ( hội đồng tộc biểu ) nên vua Lê sợ thế lực đông mạnh ảnh hưởng đến ngôi báu … do đó lấy cớ cấm con cháu dòng họ này đi thi, Nguyễn Thiếp phải vào Hà Tĩnh với chú ruột để thay tên đổi họ tham gia ứng thí, Vào Hà tĩnh dc chú ruột hậu thuẫn với Lý trưởng làng La Sơn, Lý trưởng nói muốn vào làng thì phải lấy vợ ở làng này sẽ dc danh chính ngôn thuận, do đó Nguyễn Thiếp nghe theo sự sắp xếp ấy lấy thêm vợ lẽ, khi đi thi Nguyễn Thiếp đỗ tam tràng và về làm thầy đồ dạy học trong đó chứ ko ra làm quan( do hoàn cảnh xh thời buổi rối ren) … vợ lẽ đã sinh hạ cho ông 2 đô đốc sau này.

 
(Nguồn: chia sẻ từ tác giả HẢI KA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here